strateška analiza

strateška analiza

Podrazumeva kompletnu stratešku analizu tržišta u odnosu na ostale konkurente, a na osnovu koje dolazimo do precizne informacije o stvarnoj slici ukupnog stanja na tržištu.

Ključna stvar u primeni strateškog menadžmenta je definisanje strateških ciljeva i strategije za njihovo ostvarivanje. Da bi to učinili moramo sprovesti analizu okruženja. Da bi se sprovela analiza, koriste se posebne metode od kojih su najpoznatije SWOT i BPEST i različite tehnike analize.

strateška analiza

Kako bi se uverili u naš kvalitet, pogledajte naše uspešno realizovane projekte, pa nakon toga, popunite naš online formular, kako bismo Vam poslali inicijalnu ponudu i procenu onoga što biste Vi želeli o sebi da prikažete svetu.