razvoj i plasman proizvoda na tržištu i pozicioniranje brenda

razvoj i plasman proizvoda na tržištu i pozicioniranje brenda

Reč brend (žig) je engleska reč i njena prva primena bila je kod kauboja na divljem zapadu koji su žigosali svoje krave da bi ih razlikovali od ostalih krava u preriji. Sa poslovne tačke gledišta brending na tržištu je veoma sličan brending-u na ranču. Cilj brending programa je da izdiferencira vaš proizvod na tržištu od ostalih. Smatra se da je danas najznačajnija funkcija marketinga baš izgradnja brenda. Šta više, mnogi vodeći svetski marketinški eksperti smatraju da je osnovna funkcija marketinga samo i jedino izgradnja brenda. Ono što ubrzava ovaj trend je stalno opadanje klasičnog vida prodaje, odnosno načina kojim se vrši razmena dobara i novca na tržištu.

Snaga brenda pre svega zavisi od pozicije koju taj brend ima u svesti potrošača u odnosu na ostale brendove. Priča o brendiranju ne bi mogla da se započne bez prethodnog razumevanja ideje pozicioniranja koja je i dovela do današnje revolucije u marketinškom razmišljanju. Osnovna premisa pozicioniranja, koja je ujedno i uzrok promene dotadašnjeg načina razmišljanja u marketingu, je promena koja se desila u komuniciranju u savremenom društvu. Sa neverovatnim razvojem komunikacionih medija (štampa, radio, TV, Internet), savremeni čovek postao je prezasićen informacijama. Čak i za obavljanje osnovnih životnih funkcija, količina informacija koje moramo da obradimo, u jednom danu, postala je ogromna.

Ključno pitanje je, kako je vaš brend pozicioniran?

Bitna stavka u poslovanju svake firme je dobar grafički dizajn, to je prezentacija firme! Ukoliko je dobro napravljena, to je investicija koja gradi uspešan imidž firme. Grafički dizajn je usko vezan za štampu i potrebno je dobro poznavanje medija za koji se dizajnira kako bi se iskoristile njegove odlike, umanjile njegove mane i izbegle greške u štampi usled nepoznavanja medija za koji se grafički dizajn radi.

razvoj i plasman proizvoda na tržištu i pozicioniranje brenda

Makromedia tim, sa svojim idejama i grafičkim rešenjima će da oživi Vaš brend. Naši profesionalni marketing stručnjaci i dizajneri su spremni da preuzmu na sebe zadatke, da Vama stvore jedinstveni, prepoznatljivi vizuelni identitet kako bi unapredili poziciju Vašeg brenda.

Kako bi se uverili u naš kvalitet, pogledajte naše uspešno realizovane projekte, pa nakon toga, popunite naš online formular, kako bismo Vam poslali inicijalnu ponudu i procenu onoga što biste Vi želeli o sebi da prikažete svetu.