internet branding

internet branding

Internet brending je deo brendinga primenjiv na globalnoj mreži. Imajući u vidu moć, uticaj i veličinu interneta kao medija, reklo bi se, ako ne i najvažniji deo brendinga. Sveobuhvatan brending podrazumeva "napadanje" potrošača preko svih medija i na sve moguće načine: PR, brošure, katalozi, direktna prodaja, novinski članci, promocije, plaćeni oglasi, bilbordi, radio reklame, TV spotovi i naravno Internet! Suština kreiranja web sajta ili prisustnost na socijalnim mrežama, jeste pozicionirate proizvoda ili usluge kao opštepoznat pojam i opšteprihvatljivu pojavu u svesti korisnika interneta.

Ubrzanim načinom života web prezentacije preuzimaju primat u poslovnom predstavljanju na tržištu. Vremenom će svi imati svoj web sajt, ali će se postavljati pitanje, NE da li imate sajt, nego kakav je.

Primenjena fotografija
Pogledajte naše internet prezentacije
 • internet branding Institut za političke studije
 • internet branding Stomatološki centar Apolonija
 • internet branding Žak
 • internet branding PrintScreen
 • internet branding Anturium
 • internet branding Entero
 • internet branding Mediaplan
 • internet branding Pionir
 • internet branding Opština Stara Pazova
 • internet branding Sve majice
 • internet branding Twinex
 • internet branding Centar za ispitivanje sluha i ravnoteže
 • internet branding Grubin